POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

S tem pravilnikom seznanjam kupce in uporabnike spletne strani, kako obdelujem vaše osebne podatke.

Spletna trgovina Everie je informacijski sistem, namenjen predstavitvi ter prodaji izdelkov uporabniku. Spletno trgovino Everie, upravlja Žana Veršič s.p., Kettejeva ulica 19, 2000 Maribor, Slovenija, matična številka: 8919500000, davčna številka: 12783170 .

Ta pravilnik je pripravljen v skladu z določbami Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

Upravljalec osebnih podatkov

PODATKI O UPRAVLJALCU
Žana Veršič
Kettejeva ul. 19
2000 Maribor

Številka računa: SI56 6100 0002 6199 562 (DH d.d.)

Osebe, na katere se podatki nanašajo, in druge zainteresirane osebe se lahko na podjetje obrnejo z dopisom, poslanim na sedež podjetja ali preko elektronske pošte na naslov: pomoc.everie@gmail.com

Katere osebne podatke obdelujemo

Ponudnik zbira naslednje osebne podatke, odvisno od okoliščin in za namene, navedene v nadaljevanju:

-osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, e-naslov, telefonska številka, naslov za dostavo);

-kontaktni podatki in podatki o morebitni komunikaciji (e-poštni naslov, datum, ura in vsebina e-poštne komunikacije);

-podatki o zgodovini nakupov in izdanih računih (datum nakupa, kupljeni izdelki, cena kupljenih izdelkov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa);

-morebitne druge podatke, ki jih ponudnik zbira in obdeluje na podlagi izrecne privolitve posameznika, na katere se podatki nanašajo, ali na podlagi izpolnjevanja pogodbe oziroma upravičenega interesa (npr. v primeru, ko oseba stopi v stik z nami preko telefona, si zabeležimo osnovne informacije o tem klicu, kar lahko vključuje tudi osebne podatke klicatelja, ki jih ta v klicu posreduje).

Ob registraciji na spletni trgovini mora uporabnik posredovati e-poštni naslov in geslo, ki si ga sam izbere, uporabnik mora posredovati tudi svoje ime in priimek ter naslov za dostavo. Obdelava teh podatkov temelji na privolitvi posameznika (posameznik obkljuka, da se strinja z obdelavo osebnih podatkov, sicer informacijski sistem ne dovoli odpošiljanja osebnih podatkov), pa tudi sicer na izpolnjevanju pogodbe med uporabnikom in ponudnikom (v primeru nakupa blaga).

Namen obdelave in podlaga za obdelavo podatkov

Obdelava na podlagi sklenitve in izvedbe pogodbe: včasih je posredovanje osebnih podatkov pogodbena obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom. V tem primeru mora uporabnik posredovati osebne podatke, sicer uporabnik s ponudnikom ne more skleniti pogodbe, prav tako pa ponudnik ne more izvesti pogodbe, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe (npr. ob naročilu izdelkov je treba posredovati ime in priimek in naslov za dostavo, sicer naročenih izdelkov ni mogoče dobaviti). Neposredno obveščanje kupcev o posebnih ponudbah in popustih prek elektronske pošte: ponudnik skladno z določili Zakona o elektronskih komunikacijah Republike Slovenije (ZEKom-1) tiste uporabnike, ki so v to izrecno privolili, občasno obvešča o svojih izdelkih. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče svojo privolitev v obveščanje o izdelkih ponudnika, in sicer preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih ali z zahtevo, posredovano na drug ustrezen način. Člani Kjutipaj.si strani tako prejemajo razne ponudbe, novosti ter ugodnosti preko elektronske pošte, od katere se lahko odjavijo tako, da v svojih nastavitvah računa izberejo gumb odjava.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa: ponudnik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa. V primeru takšne obdelave oseba, na katero se podatki nanašajo, morda ne bo mogla uspešno zahtevati prenehanja obdelave ali izbrisa podatkov, če bo ponudnik ugotovil, da njegova pravica do obdelave na podlagi zakonitega interesa prevladajo nad interesi oziroma temeljnimi pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki uveljavlja svojo pravico. Primer takšne obdelave je obdelava podatkov o posameznem naročilu, v zvezi s katerim poteka postopek reklamacije.

Splošna statistična obdelava podatkov o obiskovalcih spletne strani: upravitelj spletne strani prek spletnih strani opravlja splošno statistično obdelavo obiskovalcev prek piškotkov. Več informacij o tem je navedenih v splošnih pogojih poslovanja, točka Piškotki. Upravitelj pri tem ne zbira osebnih podatkov niti tako pridobljenih podatkov ne povezuje z osebnimi podatki registriranih uporabnikov. Ponudnik ne opravlja nobene avtomatizirane obdelave osebnih podatkov (npr. ciljno oglaševanje ali prikazovanje izdelkov na podlagi zgodovine nakupov).

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Osnovne osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki posredovani in obdelovani, in v skladu s pravno podlago za hrambo oziroma obdelavo. Osebne podatke katere hranimo in obdelujemo na podlagi privolite posameznika, na katerega se podatki nanašajo, do izpolnitve namena obdelave ali do preklica privolitve, kar nastopi prej. Osebne podatke, hranjene in obdelane na podlagi upravičenega interesa, hranimo dokler tak interes obstaja (npr. do dokončne oziroma pravnomočne rešitve reklamacije). Osebne podatke, hranjene in obdelane na podlagi zakona (npr. zakonodaja s področja davkov oziroma računovodenja), hranimo izključno za zakonsko določeno obdobje. Po preteku obdobja hrambe osebne podatke učinkovito in trajno izbrišemo ali anonimiziramo, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim ali določljivim posameznikom.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

V nekaterih primerih upravljavec posamezna opravila v zvezi z osebnimi podatki zaupa pogodbenim obdelovalcem. V primeru pogodbene obdelave lahko pogodbeni obdelovalec osebne podatke upravljavca obdeluje izključno v mejah namenov obdelave in privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Pogodbeni obdelovalci, ki  jim posredujemo osebne podatke so: računovodski servis, vzdrževalci IT sistemov, ponudnik plačilnih sistemov, dostavne službe, ponudnik pošiljanja e-poštnih sporočil, ponudnik za spletno oglaševanje. Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

Pravice posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo

Glede vaših osebnih podatkov imate naslednje pravice:

-pravica do preklica privolitve: če se osebni podatki hranijo in obdelujejo na podlagi privolitve, ima oseba, na katero se podatki nanašajo, pravico, da svojo privolitev prekliče. Navedeno ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica;

-pravica dostopa do osebnih podatkov: posameznik, na katero se podatki nanašajo, ima pravico do izpisa osebnih podatkov, ki jih upravljavec hrani in obdeluje, in do določenih informacij o obdelavi;

-pravica do popravka osebnih podatkov: upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi morebitne netočne osebne podatke;

-pravica do izbrisa osebnih podatkov: upravljavec na podlagi zahteve brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, če podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani, če oseba, na katero se podatki nanašajo, prekliče privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga, ali če oseba, na katero se podatki nanašajo, ugovarja obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo drugi razlogi, ki bi prevladali nad pravico do ugovora;

-pravica do prenosljivosti podatkov: oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, ima pravico osebne posredovati drugemu upravljavcu, upravljavec pa takšnega prenosa nebo oviral oziroma bo opravljen neposreden prenos osebnih podatkov, če je to tehnično izvedljivo;

-pravica do ugovora zoper obdelavo;

-pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu (Informacijskim pooblaščencem)

Vse zahteve lahko pisno posredujete na sedež podjetja ali prek elektronske pošte na naslov pomoc.everie@gmail.com. Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov v primeru kršitve varstva osebnih podatkov je upravljavec dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Če pa kršitev predstavlja veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se podatki nanašajo, bo upravljavec o kršitvi nemudoma obvestil tudi posameznike, na katere se osebni podatki nanašajo.